10 stvari koje su lijek za sihr i džinnska oboljenja

Uči i slušaj Kur’an svakodnevno, koliko god si u stanju.
Čini dovu tokom zadnje trećine noći, moleći Allaha da ti podari lijek i izlaz.
Čini dovu u vremenima kada se ona ne odbija, poput dove na sedždi, između ezana i ikameta, i prije predavanja selama na namazu.
Obavezno uči jutarnji i večernji zikr, čak i tokom hajza.
Praktikuj dove u raznim prilikama, poput dove prilikom ulaska i izlaska iz kuće, prije i nakon boravka u toaletu, prije i poslije spavanja, i u raznim drugim prilikama. Ove se dove mogu naći u veoma korisnoj zbirki dova Hisnu-l-Muslim (Zaštita svakog muslimana).
Kloni se griješenje i nepokornosti. Izbjegavaj djela i mjesta zbog kojih možeš zaboraviti na Allaha, azze we dželle jer takve prilike iskorištavaju šejtani zaokupljajući strastima i prohtjevima duše nemarnih.
Nastoj da pomažeš ljudima u nevolji i kojima je pomoć potrebna, u nadi da će zbog toga i tebi Allah olakšati. Ukoliko osoba pomogne svog brata ili sestru u islamu, i njoj će Allah pomoći, a ako od nje otkloni kakvu poteškoću, i Allah će od dobročinitelja otkloniti problem.
Čini dovu za one koji su u nevolji, moleći se Allahu da im olakša, jer će zbog toga djela meleki doviti za tebe.
Mnogo čini istigfar i pokaj se za grijehe.
Što više uči dovu koja se uči kad je osoba u problemima, poput: La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-l-Aršil- azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l- Arši-l-kerim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj