Prenosi se da je Ebu-Mes’ud ‘Ukbe b. ‘Amir el-Bedri el-Ensari, r.a, rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Neka imam u džema’atu bude onaj koji najviše Kur’ana zna napamet, a ako u Kur’anu budu jednaki, onda najučeniji u hadisu, a ako budu i u hadisu isti, onda onaj koji je prije hidžru učinio, a ako i u hidžri budu isti, onda onaj koji je stariji po godinama. Neka nipošto čovjek

Opširnije

Prenosi se da je Esma, kćer Ebu-Bekra, r.a., rekla: "Došla mi je moja majka za vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nešto tražeći, a još nije bila primila islam, pa sam upitala Alejhisselama da li da je primim. Alejhisselam mi je odgovorio: ‘Da, svakako, primi svoju majku i usluži je.‘"
Hadis je Muttefekun alejhi 

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Primite moju oporuku da ženama činite dobro! Zaista je žena stvorena od rebra (od nečeg krivog kao rebro), a najveća krivina rebra je baš njegov najviši dio; pa ako ga pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga, a ako ga ostaviš, osta krivo. Zato jedni drugima preporučujte da ženama dobro čine!"
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije

Ebu-Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Čuvajte se sjedenja po putevima (ulicama)." Ashabi rekoše: "Allahov Poslaniče, mi se moramo sastajati, kako bismo međusobno porazgovarali!" Alejhisselam reče: "Ako već morate, onda poštujte prava puta." Oni rekoše: "A kakva su prava puta, Allahov Poslaniče?" "Obaranje pogleda, ustezanje od uvreda, primanje selama, ukazivanje na dobra i odvraćanje od zlih djela."
Hadis je Muttefekun alejhi 

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko dijelova. Najbolji njegov dio je izgovoriti "la ilahe illallah", a najmanji je uklanjanje sa puta nečega što smeta prolaznicima, a i stid je jedan dio imana."
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije

Prenosi se od Ebu-Bekra es-Sidika, r.a., da je rekao: "Pogledao sam u stopala mušrika kad smo bili u pećini. Oni su bili nama nad glavama, pa upitah: "0 Allahov Poslaniče, da neko od njih pogleda pod svoja stopala, vidio bi nas." On mi reče: "Šta misliš, o Ebu-Bekre, o dvojici sa kojima je Allah treći?"
Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: "Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. "
Hadis bilježi: Buhari

Opširnije

Omer, r.a., pripovijeda da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: "Kada biste se vi istinski uzdali i oslanjali na Allaha, dž.š., On bi vas opskrbljivao kao što opskrbljuje ptice. Ujutru krenu letjeti praznih stomaka, a vraćaju se punih."
Hadis bilježi: Tirmizi

Opširnije

Ibn-‘Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., imao običaj učiti slijedeću dovu: "Allahu dragi, Tebi se pokoravam, Tebe vjerujem, u Tebe se uzdam, Tebi se smjerno obraćam i samo se u ime Tvoje borim i parničim (prepirem). Allahu moj, utječem se Tvome dostojanstvu, nema drugog boga osim Tebe, da me sačuvaš od zablude; Ti si vječno Živi, Besmrtni, a svi džini i ljudi (nevidljiva i vidljiva stvorenja)

Opširnije

Suhejb bin Sinan, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Čudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on dobija a takvo stanje nije ni s kim drugim nego samo sa vjernikom; ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu, dž.š., što mu donosi korist, a ako ga, pak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano se drži, pa mu i to donosi nagradu od

Opširnije