‘Abdullah b. ‘Amr b. el-‘As, r.a., prenosi da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s., kad kaže: "Kada čujete ezan, ponavljajte za mujezinom, a zatim salavat na mene donesite, jer ko jedan salavat na mene donese, Allah će na njega donijeti deset. Potom molite Allaha da mi podari ‘El-Vesile’, mjesto u Džennetu koje ne priliči nikom osim jednom od Allahovih robova, a ja se nadam da ja budem taj rob, pa

Opširnije

Od Ebu Umame r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Garantujem dvorac u podnožju Dženneta onome ko ostavi raspravu, pa makar bio u pravu. I (garantujem) dvorac u sredini Dzeneta onome ko ostavi laž, pa makar i u šali. I (garantujem) dvorac u najvišim dijelovima Dženneta onome ko bude lijepog ahlaka."
Hadis bilježi: Ebu Davud

Opširnije

Ibn-‘Abbas, r.a., prenosi: "Allahov Poslanik, a.s., prokleo je ženstvene muškarce i muškobanjaste žene." Prema drugom predanju: "Allahov Poslanik, a.s., prokleo je muškarce koji oponašaju žene u nošnji i žene koje u nošnji oponašaju muškarce."
 Hadis bilježi: Buhari

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem:
Kada se jedan od vas abdesti po propisu, a potom ode u džamiju samo zbog namaza, Allah, subhanehu ve te’ala, se obraduje takvom kao što se porodica obraduje nekome svome koji je bio dugo odsutan‘.
Hadis bilježi: Ibn Madže

Opširnije

U hadisu Ibn Omera, r.a., prenosi se da je rekao: ”Vidio sam Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako kruži oko Kabe i govori: ‘Kako si lijepa, kako je tvoj miris lijep, kako si velika, kako je tvoja svetost velika! Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, svetost vjernika veća je kod Allaha od tvoje svetosti u pogledu njegovog života i imetka, te je dužnost da se o njemu misli samo

Opširnije

Prenosi se da je došao je neki beduin Poslaniku, sallallahu alejhi we selleme da ga nešto upita.
Prije nego što je on pitao, Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je upitao njega gdje je devu ostavio. Beduin je rekao da ju je ostavio Allahu, subhanehu ve te’ala, na čuvanje. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, mu je rekao: "Sveži je pa se osloni na Allahovu pomoć."
Hadis bilježi: Tirmizi

Opširnije