Rekao je Poslanik, s.a.w.s. : "Molite Allaha da vas sačuva od teskih nesreća, tragičnih posljedica zle sudbine i da se neprijatelji vašim zlom ne naslađuju.

Hadis bilježi: Buharija

Opširnije

Prenosi se da je rekao Allahov Poslanik, Muhammed s.a.w.s :
"Ko bude sagradio mesdžid želeći Allahovo zadovoljstvo, biće mu sagrađena slična kuća u Džennetu."

Hadis bilježi:  Buhari

Opširnije

Prenosi se da je rekao Allahov Poslanik, Muhammed, s.a.w.s. :
 "Koji god musliman zasije neki usijev ili posadi neku sadnicu (voćku), pa od tga budu jeli ptica, insan ili hajvan, sve to što (oni) pojedu računat će se njemu u sadaku."

Hadis je: Muttefekun alejhi

Opširnije

Prenosi Behez ibn Hakim od oca i djeda: "Pitao sam: "Allahov Poslaniče, šta bi trebali sakriti, a šta pokazati od intimnih dijelova tijela?" On je odgovorio: "Krij intimne dijelove tijela od svakog osim od svoje supruge ili one žene koja je u tvojoj vlasti." Rekoh: "Allahov Poslaniče, a šta ako se dogodi da ljudi žive zajedno?" On uzvrati: "Potrudi se, ako ikako možeš, da ti avret niko

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:  "Svi moji sljedbenici će ući u Džennet, osim onih koji to ne htjednu."
Neko reče: "A ko će odbiti da uđe u Džennet, Allahov Poslaniče?"
"Ko mi se bude pokoravao, taj će ući u Džennet, a ko mi se suprotstavi, odbit će!", odgovori on.
Hadis bilježi: Buhari

Opširnije

Ebu-Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Uzvišeni Allah reći će džennetlijama: ‘0 džennetlije!‘, i oni će se odazvati: ‘Odazivamo Ti se, Gospodaru, u Tebe je svako dobro!’ Allah će ih upitati: ‘Jeste li zadovoljni!‘ ‘A kako da ne budemo zadovoljni, Gospodaru, kada si nam dao ono što nisi dao nikome od Tvojih stvorenja!’, odgovorit će. Onda će im Allah reći: ‘

Opširnije

Rekao je Poslanik s.a.w.s :
Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.

Hadis bilježi: Muslim

(Izlazak sunca sa zapada je jedan od predznaka Sudnjeg Dana)

Opširnije

Rekao je Poslanik, s.a.w.s. :"Onome kome ahiret bude glavna preokupacija Allah će u njegovo srce uliti bogatstvo i svega mu dati, a ovaj svijet će mu sa svih strani hrliti, dok onome kome bude dunjaluk glavna preokupacija, Allah će mu u očima dati siromaštvo, tako da mu uvijek nešto fali, a ovaj svijet će mu donijeti samo onoliko koliko mu je već određeno. "

Hadis bilježi: Tirmizi

Opširnije

Rekao je Allahov Polsnik s.a.w.s. : "Zaista Allah s.v.t. drži Svoju ruku ispruženom tokom cijele noći, primajući pokajanja onih koji su danju griješili, a danju pruža ruku, primajući pokajanja onih koji su noću griješili, sve dok sunce ne izađe sa zapada."

Hadis bilježi: Muslim

Opširnije