Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada dođe ramazan, otvaraju se dženetska vrata, zatvaraju se džehenemska, a šejtani se vezuju (u lance)."

Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije

Od Ebu-Hurejrea, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
 "Ko klanja uz ramazan (teravih namaz), vjerujući i nadajući se (nagradi),  biti će mu oprošteni (mali) grijesi koje je počinio."
 
Hadis je Muttefekun alejhi 

Opširnije

Poslanik a.s., je rekao : "Ko od vas upotpuni abdest i po završenom abdestu kaže: ‘Svjedočim da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Božiji rob i poslanik’, bit će mu otvorena osmera vrata dženneta da uđe na koja hoće."

Hadis bilježe:  Ahmed, Muslim, Ebu Davud, Nesai

Opširnije

Poslanik s.a.v.s., je rekao:
 "Kada se u narodu počne činiti nemoral, bez protivljenja onih koji su brojniji i moćniji od onih koji ga čine. Allah, swt će tome narodu poslati kaznu."

Hadis bilježe: Ebu Davud i Ahmed

Opširnije

Rekao je Poslanik, s.a.w.s. :
"Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani, a muhadžir je onaj koji je napustio ono što je Allah zabranio. "

Hadis bilježe: Buhari i Muslim

Opširnije

Prenosi se od Poslanika, s.a.w.s. da je rekao: "Kada prođe polovina noći ili njene dvije trećine, Allah dž.š. silazi na najniže nebo i pita: ‘Ima li neko da traži nešto da mu se dadne? Da li neko moli, da mu se udovolji? Traži li neko oprosta da mu se oprosti?’ – sve do zore."
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Abdullah, r.a. priča: Pitao sam Allahova Poslanika, s.a.w.s. koji je grijeh kod Allaha najveći pa je rekao: "Da mu pripišeš takmaca (druga, suparnika), a On te stvorio."
To je uistiinu veliko rekao sam pa ga potom upitao:
-Koji onda?
"Da ubiješ dijete bojeći se što će jesti s tobom."
Zatim sam ga upitao :
-Koji onda?
"Da učiniš preljubu (blud) sa svojom komšinicom",

Opširnije

Prenosi Abdullah ibn Amr, r.a., da je Muhammed, s.a.v.s., jednom naišao pored Sa’da, r.a., koji je uzimao abdest, pa mu je rekao: ” Kakvo je to rasipanje, o Sa’de?” On upita: ”Zar se i prilikom abdesta može rasipati (voda)?” Reče Poslanik, s.a.v.s.: ”Da, pa makar se nalazio pored rijeke koja teče."

Hadis bilježi: Ahmed

Opširnije

Od Aiše, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., boravio u i’tikafu zadnjih deset dana ramazana, sve dok mu Uzvišeni Allah nije uzeo život, a poslije njega su u i’tikafu boravile njegove žene.

Hadis je Muttefekun alejhi

Opširnije