Ebu Hurejre, r.a. ,priča da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
Znanje će nestati, neznanje i smutnja će se pojaviti, a herdž će se namnožiti.
– Allahov Poslaniče, šta je herdž? – upitao je neko.
Ovo“, odgovorio je, učinivši pokret rukom koju još i izvrnu, ukazujući na ubijanje.

Hadis bilježi: Buharija

Opširnije

Esma, kćerka Ebu Bekra, r.a., priča:
– Ušla sam jednom kod Aiše, r.a., pa sa, zatekavši je da klanja, upitala:
– Šta je ovome svijetu?
(Ljudi su upravo klanjali namaz zbog pomračenja Sunca koje je bilo u toku)
Ona pokaza u pravcu neba i reče:
– Subhanallah! (Slava Allahu!)
– Jeli to nekakav znak? upitah, a ona potvrdno klimnu glavom.
Priključila sam se namazu i klanjala toliko dugo da me

Opširnije

Ebu Msud el-Ensari, r.a., priča da je jedan čovjek kazao:
– Allahov Poslaniče, skoro da odustajem od obavljanja namaza u džematu zbog toga što nam ga taj i taj oduljuje.
– Nikad nisam vidio Vjerovjesnika, s.a.v.s., – kaže Ebu Mesud – srditijeg dok je davao savjet kao tada. “Ljudi“, rekao je, “Neki od vas odbijaju druge ljude od džemata. Ko klanja kao imam neka ne dulji,

Opširnije

Ebu-Malik el-Eš’arij, kaže, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, gdje kaže: " Biće u mome ummetu skupina koja će dozvoljavati (ohalaljivati) blud, svilu (muškarcima), alkohol i muzičke instrumente.‘"

Hadis bilježi: Buharija

Opširnije

Ebu Musa, r.a., priča:
Pitali su Vjerovjesnika, s.a.v.s., o nekim stvarima koje mu nisu bile drage pa se, kada mu se takvih pitanja namnožilo, rasrdio i rekao:
Pitajte me šta god hoćete!
Neko upita:
– Ko je moj otac?
Tvoj otac je Huzafe“, odgovorio je on.
Tada ustade drugi i upita:
– Allahov Poslaniče, ko je moj otac?
Tvoj otac je Salim, oslobođeni rob Šejbe

Opširnije

Ebu Se’id el-Hudri, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao:
Allah će sedamdeset godina udaljiti Vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!

Hadis Bilježe Buhari i Muslim, Tirmizi, Taberani, Ebu Hazm el-Hanbeli

Opširnije

Ebu Vakid el-Lejsi, r.a., priča da su Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., dok je sjedio sa svijetom u džamiji, došle tri osobe od kojih su dvije krenule prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., a jedna je otišla. Oni su (prvo) malo zastali pred Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., pa je jedan od njih ugledao u krugu slušalaca prazninu i tu je sjeo. Drugi je sjeo iza, a onaj treći je okrenuo leđa i udaljio se.
Kada

Opširnije

Ebu Hurejre navodi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah Uzvišeni je iznad sedam nebesa prokleo sedam vrsta ljudi: jednu od tih vrsta prokleo je tri puta a za ostale dovoljno je jedno proklestvo. Proklet je onaj ko čini ono što je činio Lutov narod (tri puta), proklet je onaj ko zakolje nešto u ime nekog drugog  mimo Allaha, proklet je onaj ko spolno opći sa životinjom, proklet

Opširnije