Ukbe ibn Haris, r.a., priča da mu je nakon ženidbe kćerkom Ebu Ihaba ibn Aziza došla jedna žena i rekla:
– Ja sam zadojila Ukbu (tebe) i onu koju si ti oženio.
– Ne znam da si me zadojila, a nisi me o tome ni obavijestila – kazao je Ukbe.
On je tada uzjahao (jahalicu) i krenuo Allahovom Poslaniku, s.av.s., u Medinu da ga pita (šta da radi). Allahov Poslanik,

Opširnije

Uzvišeni Allah kaže u hadisi-kudsi: "Ja sam uz svoga roba kada misli na Mene. Ja sam sa njim kada Me spomene. Ako Me spomene u sebi, Ja ga spomenem u sebi, a ako me spomene u skupini, Ja ga spomenem u boljoj skupini."

Hadis bilježe: Buhari i Muslim

Opširnije

Ibn Omer, r.a. priča da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao:
Dok sam spavao, donesena mi je čaša mlijeka iz koje sam pio toliko da sam osjetio kako mi se žeđ gasi, kao da mi na nokte izlazi. Ostatak sam dao Omeru ibn Hattabu.
– Allahov Poslaniče, kako si to (sanjanje) protumačio? – upitali su.
To je (vjersko) znanje“, odgovorio je on.

Hadis

Opširnije

Abdullah ibn Amr ibn ‘As, r.a., priča da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zastao za vrijeme Oproštajnog hadža na Mini radi svijeta koji ga pitaše (za vjerske obrede). Tako mu je pristupio jedan čovjek i rekao:
– Nisam znao (propis) pa sam se obrijao prije nego što sam kurban zaklao?
Nema grijeha, zakolji (sada)”, odgovorio je.
Potom dođe drugi čovjek i reče:
– Nisam znao pa sam zaklao kurban prije

Opširnije