Ebu Musa, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
Tri vrste ljudi imat će po dvije nagrade: sljedbenik ranije Knjige koji je vjerovao svoga vjerovijesnika a zatim vjerovao i Muhammeda. s.a.v.s. (prihvatio Islam), rob koji je izvršavao svoju dužnost prema Bogu, a i dužnost prema svome gospodaru i čovjek koji je imao robinju (sluškinju) pa je lijepo odgajao i poučavao i time poboljšao njeno obrazovanje a zatim

Opširnije

Ebu Hurejre ra je rekao da je čuo kada je Allahov Vjerovjesnik saws rekao: Na Sudnjem danu moji sljedbenici biće pozivani pod imenom svijetli prvaci  zbog obilježja abdesta, pa ko može produžiti svoje svjetlo neka to i učini."

Hadis bilježi: Buharija

Opširnije

Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., upitao:
-Allahov Poslaniče, ko će biti na Sudnjem danu najsretniji čovjek tvojim zauzimanjem?
Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče:
Ebu Hurejre, znao sam da me niko neće prije tebe upitati za ovu stvar, jer sam uočio tvoju težnju za hadisom. Na sudnjem danu moje zauzimanje bit će za onoga ko je iskreno od srca ili dna duše govorio La ilahe illallah –

Opširnije

Abdullah ibn Amr ibn As, r.a., kaže da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s.,kad je rekao:
Allah neće uništiti nauku njenim povlačenjem između ljudi, nego će nauku povući putem povlačenja učenih ljudi. I kada nestane učenih, svijet će za poglavare brati neznalice, koje će narod pitati, a oni će davati fetve bez ikakvog znanja. Tako će oni sami srljati u propast i druge zavoditi.

Hadis bilježi Buharija

Opširnije