Enes r.a. kaže da bi Vjerovjesnik s.a.v.s. kad bi ulazio u nužnik rekao:
Allahumme inni euzu bike mine-l-hubusi ve-l-habaisi (Allahu moj utječem ti se od zlih-šejtana- i prljavština)”

Hadis bilježi: Buharija

Opširnije