Omer ibn Hattab, r.a. kaže: Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s. da je rekao: “Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je naumio, pa ko je učinio Hidžru (preselio iz Mekke u Medinu) s namjerom da ostvari dobro ovog svijeta ili radi žene kojom bi se oženio, njegova hidžra bit će radi čega ju je i učinio.
Hadis bilježi: Buharija

Opširnije