Prenosi se od Fatime, r.a. da je rekla:
"Čula sam Vjerovjesnikovog glasnika kako viče: ‘zajednički namaz!’ Otisla sam u dzamiju i klanjala sa Allahovim Poslanikom, s.a.w.s, a bila sam u prvom safu zena. Kada Allahov s.a.w.s, a bila sam u prvom safu zena. Kada Allahov Poslanik s.a.w.s, zavrsi namaz, smijuci se sjede na minber i rece: ‘Neka svako ostane na svom mjestu’, a onda nastavi: ‘Znate li zbog cega

Opširnije

Čovjek se pokaje četiri puta: za dan, za godinu, za život i za vječnost.
Za dan se pokaje kad ne jede a krene od kuće, pa ogladni u toku dana.
Za godinu kad ne posije sjetvu, pa za vrijeme žetve gleda kako drugi ubiru plodove svoga rada.
 Za život se pokaje kad oženi ženu koju je birao po dunjalučkim mjerilima a ne po Islamskim vrijednostima.
 Za vječnost se pokaje tek

Opširnije