Ummu Seleme Hind Bint Ebi Umejje prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao:
 "Zaista sam ja samo čovjek, a vi se u svojim sporovima meni obraćate. Moguće je da jedan od vas bude uvjerljiviji u svom dokazu od drugoga, pa da ja zbog toga presudim u njegovu korist. Ko se tako postavi, pa ja presudim u njegovu korist, na štetu njegovog brata parničara, neka zna da

Opširnije

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, d.š., rekao: "Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi – (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom."

 Hadis bilježi: Buhari

Opširnije

Prenosi se od Ebu Ejjuba Ensarije, radijallahu ‘anhu, da je rekao: "Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao: Daj mi savjet, ali neka bude kratak’. Odgovorio je:
Kada staneš na namaz, klanjaj ga kao da ti je posljednji. Ne izgovori riječi za koje ćeš se sutra kajati, i ne gradi nadu u onom što je u rukama drugih ljudi."

Hadis bilježi: Ahmed

Opširnije

Korak po korak, polahko ali sigurno mi idemo naprijed. Bitku po bitku, mi se polako ali sigurno borimo za našu vjeru, naš Islam. Naš ustav je Kur’an, naša himna je Ezan, a naša srca su islamske države. Korak po korak nastavljamo dalje. Hoćete li sa nama, smijete li sa nama, želite li sa nama?

Opširnije

Od Džabira, radiAllahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:
Najbolji govor je Allahova Knjiga, najbolja uputa je Muhammedova Uputa. Najgore stvari su novotarije. Svaka novotarija je zabluda.

Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Ebu-Se’id  el-Hudri,  r.a.,  prenosi  da  je  Allahov  Poslanik,  sallallahu  ´ajelhi  ve  selleme,  rekao:
"Uzvišeni Allah reći će džennetlijama: ‘O džennetlije!‘, i oni će se odazvati: ‘Odazivamo Ti se, Gospodaru, u  Tebe  je  svako  dobro!’  Allah  će  ih  upitati:  ‘Jeste  li  zadovoljni!‘  ‘A  kako  da  ne  budemo  zadovoljni, Gospodaru, kada si nam dao ono što nisi dao nikome od Tvojih stvorenja!’ odgovorit će.
Onda će im Allah

Opširnije

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´ajelhi ve selleme, rekao:
 "Uzvišeni Allah kaže ‘Pripremio sam Mojim dobrim robovima ono što oči nisu vidjele, zašto uši nisu čule, i što nikad nikome nije na um palo!’ Proučite, ako hoćete ajet:
I niko ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju kao nagrada za njihova djela
" (Es-Sedžda, 17)

Hadis bilježi: Buharija i Muslim

Opširnije

Jedan od bizantijskih vojskovođa po imenu Džorže  pitao je Halida ibn Velida:  ”Ako neko sada prihvati islam, može li dostići nagradu vas koji ste prije primili Islam?
Može, čak i veću‘, reče mu Halid. ”A kako to?” Halid mu odgovori: ‘
Mi smo živjeli sa Poslanikom, s.a.v.s., i vidjeli smo njegove mudžize i sva čuda koja su mu data. I onaj ko je

Opširnije

Abdullah ibn Amr ibn As, r.a., kaže da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s.,kad je rekao:
Allah neće uništiti nauku njenim povlačenjem između ljudi, nego će nauku povući putem povlačenja učenih ljudi. I kada nestane učenih, svijet će za poglavare brati neznalice, koje će narod pitati, a oni će davati fetve bez ikakvog znanja. Tako će oni sami srljati u propast i druge zavoditi.

Hadis bilježi: Buhari

Opširnije