Kada je S’ad ibn Ebi Vekkas, Allah s njim bio zadovoljan, zauzeo teritorije koje su do tada bile pod upravom perzijskog carstva i došao u posjed silnog bogastva Kisre (persijskog cara), koje se sastojalo od raznih dragocjenosti u blagu, raskošnoj odjeći i carskom nakitu koji su njihovi carevi gomilali i skupljali diljem svijeta tokom stoljeća svoje vladavine, kompletnog ga je poslao halifi Omeru ibnul Hattabu, r.a.

Kada je Omer ugledao

Opširnije

Aiša, Allah s njom zadovoljan bio, pripovijeda: “Bila sam pokraj Allahovoga Poslanika, alejhisselam, kada je umirao. Uzimao je vodu iz čaše i vodom potirao lice govoreći: ‘Gospodaru moj, pomozi mi u smrtnim mukama.’ “

Hadis bilježi:  Tirmizi

Opširnije

Rekao je Poslanik, s.a.w.s.: "Ebu Hurejre, potrudi se da imaš lijep ahlak." Ebu Hurejre upita: "A šta je to Allahov Poslaniče?" o­n reče: "Da održavaš vezu s o­nim ko je prekinuo s tobom, oprostiš o­nom ko ti je nepravdu nanio i daš o­nome ko tebi uskraćuje."

Hadis bilježi: Bejheki

Opširnije

Prenosi se da je rekao Allahov Poslanik, s.a.w.s.: "Nema čovjeka muslimana koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti Sebi u obavezu da ga zaštiti od džehennemske vatre na Kijametskom danu."

Hadis bilježi: Ahmed

Opširnije