Ebu Musa’a, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:
"Brinite se i čuvajte ovaj Kur’an (ono što ste naučili iz njega), jer, tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, on se zaboravlja brže nego što se deva oslobodi sveze (konopa kojim joj je noga svezana)."

Hadis bilježe: Buharija i Muslim

Opširnije