Ebu Hurejre, r.a. kaže da je Allahov Poslanik s.a.v.s, rekao: "Vjerovanje se sastoji od šezdeset i nekoliko ogranaka (imanskih, islamskih, gusulskih, namaskih i drugih uvjeta i dužnosti), a stid je ogranak imana."

Hadis bilježi: Buharija

Opširnije