Rekao je Poslanik, a.s. :"Ne uzimajte žene zbog njihove ljepote, jer ih ljepota može upropastiti, ne uzimajte ih zbog njihova imetka, jer ih imetak može učiniti obijesnim, uzimajte ih zbog njihove pobožnosti, jer ćete imati dobro odgojene, solidne i vrijedne supruge."
 Hadis bilježi: Ibn Madže

Opširnije

S’ad ibn Ubade, r.a., je rekao: „Kada bih vidio čovjeka sa svojom ženom, udario bih ga sa oštricom od sablje!", što je doprlo do Allahovog poslanika, s.a.w.s., gdje je rekao: "Čudite se S’adovoj ljubomori?! Tako mi Allaha, ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene i zbog Allahove ljubomore zabranjen…a je javna i tajna bestidnost!"
Hadis biljeze: Buhari i Muslim

Opširnije

Allah Uzvišeni u svojoj plemenitoj Knjizi kaže: "O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. "( Al-Hudžurat)

Opširnije

Abdullah ibn Mesud, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Zavidjeti se može u dva slučaja: čovjeku kome je Bog dao imetak koga troši na istini (kako je Allah odredio) i čovjeku kome je Bog dao mudrost (Kur’ana i Sunneta) pa on po njoj sudi i druge poučava."

Hadis bilježi: Buharija

Opširnije

Ibn Omer, r.a., priča da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
"Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da je Allah jedan i da je Muhammed Allahov Poslanik te dok ne budu klanjali namaz i dijelili zekat. Kada budu to radili, zaštiti će od mene svoje živote i svoje imetke, osim obaveza prema propisima islama, i njihov (konačni) obračun pripada Allahu."
Hadis bilježi: Buharija

Opširnije