Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se jedne prilike obratio svojoj supruzi Aiši, radijallahu anha, rekavši joj: ”O Aiša, uistinu je Allah blag (dobrostiv) i voli blagost. Allah daje da se blagošću postigne ono što se ne može postići grubošću niti bilo čim drugim osim s blagošću.’
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Rekao je Poslanik s.a.w.s. "Kad čovjek umre prestaju njegova djela osim u trome: trajnoj sadaci, nauci kojom se koristi ili dobrom djetetu koje za njega dovu čini."
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Allahov Poslanik.s.a.v.s rekao je: "Tako mi Onoga u čijim je rukama moja duša, kada ne biste griješili, Allah bi vas uklonio, a doveo bi narod koji bi griješio, zatim tražio oprosta od Uzvišenog Allaha, pa bi im On opraštao".
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije