Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s.: “Hoćete li da vas obavijestim o vašim ženama u Džennetu?” Rekli smo: “Da, Allahov Poslaniče.” Rekao je: “To je ona koja mnogo rađa djecu i koja je umiljata, a kada se naljuti, ili kada joj se zlo nanese, ili kada se na nju njen muž naljuti, kaže: Ovo je moja ruka u tvojoj ruci. Neću zaspati dok ne budeš zadovoljan…”
(Bilježi ga Et-Taberani)

Opširnije

Kako najbolje pomoći narodu Somalije

 Ovih dana svi mi se susrećemo sa slikama koje nam govore o umiranju djece od gladi u Somaliji. Nijedan normalan insan ne može biti ravnodušan kad vidi te slike i kad čuje da je od gladi umrlo već 30 hiljada djece. Od toga što će nam možda biti muka u želucu ili što će nam poteći suza, djeca Somalje nemaju velike koristi. Imaju koristi od

Opširnije

1. Pokloni Islamsku knjigu svome prijatelju ili obližnjoj biblioteci.
2. Učestvu u izgradnji džamija i mesdžida, materijalno ili svojim radom.
3. Učestvuj u hairli projektima i aktivnostima (organizaciji predavanja, čišćenju džamija i džamijskih dvorišta…)
4. Aktivno učestvuj u pozivanju u Islam (dijeljenjem islamskih letaka, cd-ova, brošura ili knjiga..)
5. Pomozi one koji su tek prihvatili Islam (materijalno, riječima podrše, druženju sa njiima i pojašnjavajući ima neke od Islamskih propisa)
6.

Opširnije

1. Pokloni primjerak Kur’ana nekome. Svaki put kad on(a) budu iz njega učili i ti ćeš imati koristi.
2. Doniraj ili ako si u mogućnosti sam kupi bolnička ili invalidska kolica. Svaki put kad ih bolesna  osoba bude koristila i  ti ćeš imati koristi.
3. Učestvuj u izgradnji džamije ili mesdžida.  Sa svakim namazom i ti ćeš imati dio nagrade.
4. Učestvuj u izgradnji javnih česmi. Svaki put kad se

Opširnije