Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, bilježi hadis  u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: " Tako mi Onog u čijoj je ruci Muhammedova duša, neće za mene čuti niko iz ovog Ummeta (misli se na sve ljude kojima je poslan i kjafire i mu’mine) bio židov ili kršćanin a zatim umre i ne povjeruje u u ono sa čime sam poslan a da neće biti

Opširnije

Sretan život je uistinu ono čemu ljudi najviše teže ali ljudi različito poimaju sreću. Za nekoga je sreća u skupljanju imetka, za nekoga tjelesno zdravlje i stabilan život. Neki opet smatraju da je sreća imati veliki stan dobru trpezu i čestitu supruggu. Poneko uživa u raznovrsnoj hrani, neko u sticanju halal opskrbe i korisne nauke. Drugi sreću traže u iskrenoj vjeri i čestitom djelovanju. Sve ovo možemo bez dvoumljenja uvrstiti

Opširnije

Trijumf Istine – knjiga

Donosimo vam skraćenu verziju knjige: “Trijumf Istine“.  Knjiga je rezultat dijaloga islamskog učenjaka Muhammeda Rahmetullah ibn Halilullah El-Kiranevi-ja sa kršćanskim misionarima i sveštenicima. Knjiga pobija kršćanske “dokaze” vezano za trojstvo, “božansku” prirodu Isusa (Isa a.s.) dokazuje mnogobrojne iskrivljene citate u Bibliji i pobija zabludjela kršćanska učenja. U današnjem vremenu ova knjiga je obavezno štivo svakog muslimana ali i kršćana koji traže Istinu.

Knjigu možete

Opširnije

Rekao je Omer r.a. :Deset stvari ne vrijedi bez drugih deset:
– pamet bez poštenja,
– dobročinstvo bez znanja,
– uspjeh bez pribojavanja,
– vladar bez pravednosti,
– plemstvo bez vaspitanja,
– sreća bez sigurnosti,
– bogatstvo bez darežljivosti,
– siromaštvo bez zadovoljstva malim,
– visoko mjesto bez skromnosti,
– niti borba bez sreće.

Opširnije

Rekli su Ibrahimu ibn Edhemu, (Allah mu se smilovao), o ajetu: «Zovite me i ja ću vam se odazvati»: – Mi zovemo, ali nam se niko nije odazvao.
Na to im on odgovori:
– Spoznali ste Allaha, ali ne ispuniste dužnosti prema Njemu.
– Čitate Njegovu knjigu, ali ne radite po njoj.
– Zagovarate neprijateljstvo Iblisa, ali ga ipak smatrate vođom.
– Govorite da volite Poslanika s.a.w.s., a ostavljate njegovu

Opširnije

Rekao je h. Ebu Bekr Es-Sidik (Allah mu se smilovao) :

«Svaki rob koga je Allah obdario sa devet osobina spašen je od svih nesreća i zaraza, svrstan u stepen Allahu bliskih i uzdignut na stupanj bogobojaznih.
– Prva od tih osobina je stalna iskrenost, a sa njom skromno srce.
– Druga je strpljivost potpuna a sa njom zahvalnost stalna.
– Treća je stalno siromaštvo a sa njom zuhd prisutan.

Opširnije