Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: "Blago li se Šamu!", i to je ponovio tri puta, pa su ga upitali: "Zašto o Allahov Poslaniče?", pa je odgovorio: "Allahovi meleki svoja krila pružaju nad Šamom." Hadis bilježe: Ahmed i Hakim sa ispravnim lancem prenosilaca.

Opširnije

Rekao je imam Gazali: "Kada ti se uskrati dunjaluk, a povećaju iskušenja, znaj da si uglednik kod Allaha i da On želi da ideš stazom Allahovih štićenika. Pa budi strpljiv i znaj da te Allah vidi i sjeti se Njegovih riječi: "Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo."

Opširnije

Sadaka je zaštita od vatre, jer je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, rekao: "…čuvajte se vatre pa makar i sa polovinom datule, a ko ni to ne naðe, onda sa lijepom riječju!"
Hadis bilježe: Buharija i Muslim

Opširnije

Vjernik ostaje uvijek isti, bez obzira na vrijeme i situacije. On ostaje nesalomljiv u vjeri, s jednim istim licem i na jednom putu. A licemjer se mijenja prema vremenu i prilikama gledajući samo svoju korist, a ne ustručavajući se zakinuti drugoga .
Hasan El Basri

Opširnije

Prenosi se od vladara pravovjernih, Omera ibn Hattaba r.a., da je rekao: "Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je kazao: ‘Zaista se djela cijene prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru učinio u ime Allaha i Njegova Poslanika, njegova je hidžra hidžra Allahu i Poslaniku; a ko bude hidžru učinio zbog materijalne dobiti, ili zbog žene da bi

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.:Ako musliman obuče siromašna muslimana, Allah će ga obući odjećom dženneta, ako nahrani gladnog muslimana, Allah će njega nahraniti plodovima dženneta, ako napoji žednog muslimana, Allah će njega napojiti sa zapečaćenog džennetskog napitka.“
Hadis bilježi: Tirmizi

Opširnije