Sehl bin Sa’d, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je on rekao: "U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih će ući postači na Sudnjem danu i više niko osim njih. Reći će se: ‘Gdje su postači?’ Oni će ustati i na njih niko drugi neće ući, osim njih. Kada oni uđu, ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući."
Hadis bilježe: Buharija

Opširnije