1. ČISTI MONOTEIZAM
Jedina vjera koja naređuje vjerovanje u samo Jednog Boga.

2. KUR’AN KAO JASAN DOKAZ
Jedina vjera koja ima autentičnu   Knjigu sa jasnim dokazima svima onima koji imaju razuma.

3. KAMATA
Islam strogo zabranjuje kamatu i zelenaštvo. Kompletan zapadnjački monetarni sistem zapada danas zanosvan je na kamatama.

4. ALKOHOL
Islam zabranju proizvodnju i korištenje alkohola,  a proizvodnja j i prodaja alkohola
danas u zapadnjakom svijetu donosi milijarde dolara.

Opširnije