1. Pokloni primjerak mushafa nekome. Svaki put kad on(a) budu iz njega učili i ti ćeš imati koristi.
2. Doniraj ili ako si u mogućnosti sam kupi bolnička ili invalidska kolica. Svaki put kad ih bolsna osoba bude koristila ti ćeš imati koristi.
3. Učestvuj u izgradnji džamije.Sa svakim namazom i ti ćeš imati dio nagrade.
4. Učestvuj u izgradnji javnih česmi. Svaki put kad se umorni i žedni putnik

Opširnije