Navest ćemo samo neke znakove po kojima se prepoznaje sihirbaz.

Kod koga se nađu neki od slijedećih znakova, znaj da je on sihirbaz bez ikakve sumnje.

To su ovi znakovi:

1. Raspituje se o bračnim podacima roditelja bolesnog.

2. Uzima privatne bolesnikove stvari kao što su (odjeća, maramice, kapa itd.)

3. Ponekad zahtijeva da mu se dovede životinja određenih osobina i da se zakolje, bez spominjanja Allahovog imena. Ponekad njenom

Opširnije

Obzirom da je sve veći broj onih koji imaju problema sa džinsko-šejtanskim svijetom, odlučili smo  postaviti nekoliko kontakata ispravnih učača rukjom. Naravno ispravnih učača ima još, ovo su samo neki do čijih kontakata smo supjeli doći:
Fuad Abdulah Seferagić – Minhem Njemačka
FACEBOOK: https://www.facebook.com/wwwBismillah.ba
Mehmedalija Karamujić – Maoča, Brčko: Tel.: +387 61289888
– Arif Oruč –
Čaklovići, Tuzla: Tel.: +387 61679439
– Abdusselam –
Tuzla (kod kipova) Tel:

Opširnije

Biografi su zabilježili interesantan i vrlo poučan događaj koji se desio Ahmedu b. Miskinu (učenjaku trećeg h. stoljeća): “Iskušan sam velikim siromaštvom 219 h. god. Ostao sam bez ičega, a imao sam suprugu i jedno malo muško dijete. Glad nas je jednostavno uništavala. Čvrsto sam odlučio da prodam kuću i da se odselim. Izašao sam kako bi sreo nekoga kome bi prodao kuću. Sreo sam Ebu Nasra i obavijestio ga

Opširnije