Božiji Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao:“Čudno je to sa mu’minom, sve što mu se desi, za njega je dobro, a to je svojstveno samo mu’minu. Ako ga zadesi dobro, on zahvaljuje Allahu dž.š. i to bude dobro po njega. A ako ga zadesi kakva nevolja, on se strpi, i to opet bude dobro po njega.”(prenosi Muslim)

Djela koja brišu grijehe:

1. Pokajanje – tevba
2. Izlazak radi traganja za

Opširnije

Ya Rabbi, nema božanstva osim Tebe, jedinog. Tebi se sve obraća, nisi rodio niti si rođen, i Tebi niko nije ravan. Molim Te ispuni ovu moju potrebu, prekini moju samoću, otkloni moju nevolju i brigu, podari mi čestitog bračnog druga, da Te mnogo veličamo i slavimo, da Ti tesbih činimo, da Te stalno spominjemo. Ti nas najbolje znaš. O Ti, što se nevoljniku odazivaš kad Te zamoli, oslobodi me ovog

Opširnije

Naš dragi Poslanik Muhammed, a.s., nam nudi recept kad kaže:
 „Ko hoće da mu se srce smekša i želje ispune neka pogladi jetima (siroče) po glavi i neka ga nahrani kao sebe što hrani.“
Ko ne vjeruje neka proba. Ko pogladi jetima po glavi ima sevapa koliko ima dlaka na glavi. U drugoj predaji Resul, a.s., kaže:
 „Ja i zaštitnik jetima bićemo na Sudnjem danu ovako.

Opširnije