Treba znati da liječenje kod učača rukje nije dovoljno za izlječenje od sihra, čak je veoma rijedak slučaj da se neko izliječio od sihra samim liječenjem kod učača rukji

Na samom početku treba znati da je liječenje od sihra duži proces od liječenja od džinskog napada ili uroka. Vremenski izraženo, kako prenose neki stručnjaci iz ove oblasti, liječenje sihra u većini slučajeva traje (ili bi trebalo da traje) od

Opširnije

Na Sudnjem danu šefat (zauzimanje) činiće:

1. Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem
2. drugi poslanici
3.
meleci
4.
šehidi
5.
djeca vjernika
6.
Kur’an
7.
post

Allah će nakon svih ovih zauzimanja kazati:  "Zauzimali su se meleci i poslanici i vjernici, i nije ostao niko osim Mene, koji sam Najmilostiviji."

Uzroci koji dovode do šefata:

1. Ispoljavanje Allahove jednoće i činjenje ibadeta iskreno u ime Njega
2.

Opširnije