Došli su Ibrahimu ibn Edhemu i požalili su mu se neki da im se dova ne prima. Pa im je on naveo deset razloga zbog čega im se dove ne primaju kod Allaha:

1. Spoznali ste Allaha a niste Mu dali Njegova prava,

2. Zagovarate ljubav Poslaniku,Salallahu alejhi ve sellem.,ali ne radite po njegovom sunnetu,

3. Učite Kur’an a ne radite po njemu,

4. Uživate u Allahovim blagodatima, a ne

Opširnije