Zaista priča o Ibrahimu a.s. je pouka i inspiracija za sve ljude do Sudnjeg Dana.  Ono što je meni posebno interesantno u svoj toj priči jeste odnos Ibrahima a.s. prema ocu. Zaista velika pouka za sve nas, a pogotovo one koji imaju očeve ili majke koji ne prihvataju Istinu ili čak zabranjuju slijeđenje Istine svojoj djeci.
 
Poznato je da je njegov otac klesao kipove u koje je njegov narod

Opširnije

Upitaše beduinku koja sredstva koristi za uljepšavanje pa odgovori
– Za svoje usne koristim istinu makar mi i gorka bila
– za svoj glas koristim namaz, učenje Kur’ana i zikr,
– za oči koristim samilost, sažaljenje i obaranje pogleda,
– za ruke dobročinstvo koliko mogu,
– za stas koristim ustrajnost,
– za srce ljubav u ime Volim Allaha,
– kad me muž pogleda usrećim ga,
– kad mi nešto naredi

Opširnije

Danas je dan kada treba doviti, i noć koju treba iskoristiti. Jer sutra je možda već drugo prebivalište. Sutra će možda plakati oni koji su se s tobom smijali, a smijati se oni koji  su zavist i zlobu iskazivali. Danas, ne sutra ili kasnije. Danas je dan koji je možda posljednji od prolaznih dana, a sutra je možda prvi dan od vječnih. Sutra je možda put duži i teži od

Opširnije

Ni jedno dobro  djelo nije malo ako ga Allah primi, pa trudimo se da imamo što više dobrih djela a posebno onih koji će ostati nakon nas i za koja će nam nagrada teći do Sudnjeg Dana.

1. Kupi i pokloni biblioteci, džamiji ili nekom udruženju Kur’an ili neku drugu islamsku knjigu.

2. Učestvu u gradnji džamije. Onaj ko je u mogućnosti (fizički) može kupiti i odnijeti 20-30 blokova koji

Opširnije

Bilježi imam Tirmizi od Ebu Hurejre: „Kada je objavljen ajet: Zatim ćete toga dana, sigurno, za sladak život biti pitani, ashabi rekoše: ‘Za kakav sladak život ćemo biti pitani, Allahov Poslaniče? Jedemo samo datule i pijemo vodu, neprijatelj nam je stalno za petama, a naši mačevi o ramenima.’ On reče: ‘I za to ćete biti pitani.
Dakle, par datula i gutljaj hladne vode smatraju se

Opširnije