EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao:

"Klonite se sedam velikih grijeha!” A koji su to grijesi?”, upitaše ga, a on reče:

1. Pripisivanje druga Allahu swt

2. Sihr

3. Bespravno ubijanje onoga koga je Allah swt zabranio ubiti

4. Uzimanje kamata

5. Otimanje imetka siročadi

6. Bježanje s bojnog polja i

7. Potvaranje za blud čednih i bezazlenih vjernica.”

Opširnije

Sačini spisak dova i u njih uključite sve što vam treba i što želite, bilo da se radi o duhovnim ili ovosvjetskim potrebama. Ne stidi se od Allaha tražiti bilo šta, osim ono što je grijeh. Traži samo ono što je dobro. Taj spisak dova neka uvijek bude uz tebe i uči dove sa tog spiska svakodnevno, posebno tokom ramazana, umre, Hadždža, sedžde i noćnog-namaza, jer sve su to prilike

Opširnije

Ibnul Kajjim, Alah mu se smilovao, kaže da se od šejtana možemo zaštiti na deset načina:

1. Traženjem zaštite kod Allaha.

2.Učenje sura (El-Felek i En-Nas) je štit

One na zadivljujući način štite od šejtana. Zato je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Utjecatelji se neće utjecati njima sličnim.”(1) Njima je tražio zaštitu svake noći pred spavanje, (2) i Ukbeu je naredio da ih uči na kraju svakog namaza. (3)

Opširnije

Odlomak iz priče  Ehlimane kojoj je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u snu rekao za lijek.

"Allah je dao da sanjam taj san. Vidjela sam Poslanika a.s. kako sjedi u halki, u džamiji, a u halki su sjedili još neki muškarci. Bila sam jedina žena od prisutnih, pa mi je bilo malo neprijatno zbog toga, ali u isto vrijeme drago što vidim Poslanika. Pored mene je sjedio moj otac, i

Opširnije

Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Trojici ljudi Allah se obavezao da pomogne: onome ko se ženi želeći da se sačuva poroka, robu koji želi da se otkupi i borcu (gaziji) na Allahovom putu.” (Tirmizi,Nesai, Ibn Madže i Ahmed)

Opširnije

Uzmimo sebi ovo kao emanet…
Ako me ne nađete u Džennetu sa vama, pitajte za mene.
Oni koji uđu u Džennet, a tamo ne nađu svoju braću sa kojom su bili u dobru na Dunjaluku, imat će mogućnost da se zagovaraju za njih.
Reći će: “Gospodaru, imamo braće sa kojima smo zajedno klanjali i postili na Dunjaluku, ali ih ne vidimo među nama”  ! Allah će im odgovoriti:
“Idite do

Opširnije

Hvala Allahu što nam je dozvolio da dočekamo i ovaj ramazan. Koliko li je onih koji su rekli e ovaj ramazan ću da postim i da se pokajem i počnem klanjati a nisu među živima.
Braćo i sestre Allah vam svako dobro dao iskoristimo ovaj ramazan kao da je posljednji. Potrudimo se da učinimo što više dobrih djela jer svako dobro djelo u ramazanu se višestruko nagrađuje. Oprostimo onima koji

Opširnije