Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:  “Doista će čovjek činiti djela stanovnika Dženneta sve dok između njega i Dženneta ne bude koliko je lakat, pa će ga preteći Knjiga i počet će raditi djela stanovnika Vatre te će i ući u nju!
(Hadis bilježe: Buhari i Muslim)

 

O, Ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u Svojoj vjeri!

Opširnije