Kakav je doista bio neko od tvojih bližnjih, shvatit ćeš tek onda kada ga više ne bude bilo, a ti budeš morao da tražiš blizinu nekoga drugog.  Tad ćeš shvatiti šta je doista blizina a šta daljina!

(Hajrudin Ahmetović)

Opširnije

Nekad nam neke drage osobe odu iz života i nama se čini ode nam drob s njima, džigerica duša, sve, nebitno jesu li umrle ili samo otišle od nas. Mislimo da više nema svrhe živjeti bez njih, gotovo je, prignani smo uza zid. Kraj. Ne možemo to preživjeti ni podnijeti.

Međutima, Allah dadne da nam s tim osobama ode i mnogo hrđe iz života, suza, boli, sekiracije, problema, a mi

Opširnije

Svima nama je poznata priča o poslaniku Junusu, a.s., kako ga je progutao kit, kako je dozivao Allaha iz stomaka kita… i kako ga je Allah spasio.

Međutim, da li znate šta su meleki rekli kada su čuli da poslanik Junus, a.s., doziva Allaha moleći Ga za pomoć?

Meleki su rekli: „Poznat glas, od poznatog roba, sa nepoznatog mjesta.“

SubhanAllah.

Meleki su zapravo prepoznali glas poslanika Junusa, a.s.

Kako je

Opširnije