Prenosi Ibn Madže od Ebu Hurejre, radijllahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Čovjeku na samrti dolaze meleki, i ako je bio dobar/čestit kažu njegovoj duši: izađi, o ti čista/plemenita dušo, koja je bila u čistom tijelu, izađi hvalevrijedna, i raduj se milosti i ljepoti i Gospodaru koji nije srdit na tebe.“ To će joj govoriti sve dok ne napusti tijelo. Zatim će biti uzdignuta do prvog

Opširnije

Kad nekom učiniš uslugu, ne traži za to nikakvu protivuslugu, pa ni dovu! Prije nego što bi siromašnim muslimanima poslala izaslanika s milostinjom, majka pravovjernih Aiša, radijallahu anha, rekla bi mu: “Obrati pažnju na dovu koju će za nas proučiti siromasi kako bismo im se revanširali proučivši istu tu dovu, te od Allaha dobili nagradu u cijelosti.Abdurrahman Kuduzović

Opširnije

Da li si nekada o tome razmišljao/la!? Stojiš na balkonu svoga dvorca. Posmatraš predivna prostranstva. Ispod tvog dvorca protiču rijeke. Dvorci su od zlatnih i srebrenih opeka. Zemlja miriše kao misk. Na sve strane su drvoredi i voće. U hladovima se igraju džennetska djeca i hurije. Tebi drage osobe se okupljaju, nakon dugog dunjalučkog rastanka. Dugo se niste vidjeli. Poželjeli ste se. Divan je to susret i divno je to

Opširnije

Enes b. Malik r.a., prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku s.a.w.s., upitavši ga: „O Allahov Poslaniče, kada će Sudnji Dan!?“ Reče mu: „A šta si to pripremio za Sudnji Dan!?“ Odgovori: „Ništa posebno izuzev toga što volim Allaha i Njegovog Poslanika s.a.w.s.!“ Allahov Poslanik s.a.w.s., mu reče: „Bićeš sa onim koga voliš!
(Hadis bilježi: Buhari)
Enes r.a., kaže: Nakon pojave

Opširnije

Kada džennetlije uđu u Džennet, ako ne budu vidjeli svoje prijatelje sa kojima su se družili na dunjaluku, a koje su poznavali po dobru, oni će pitati za njih, govoreći: ”Gospodaru, mi smo imali braću na dunjaluku koji su zajedno sa nama klanjali namaz i postili, a ne vidimo ih u Džennetu?” Allah će im reći: Idite i izvedite iz Džehennema svakog čovjeka u čijem srcu je

Opširnije