Aid El-Karni je rekao:
"Čovječe, ne prizivaj događaje, zar želiš da dijete umre prije nego što se rodi? Zar hoćeš da plod ubereš prije nego što sazrije? Sutra je neizvjesno, nestvarno. Ono ne postoji, nema boje ni okusa. Zašto se onda toliko zaokupljamo njime, bojimo se njegove nesreće i onoga što se treba zbiti? Očekujemo da će ono doći s puno nedaća, a ne znamo šta stoji između nas i

Opširnije

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Da li znate šta je ogovaranje / gibet?” Rekli su: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju”, pa je rekao: “Ogovaranje / gibet je da spomeneš svoga brata po onome što on ne voli.”, rekli su: “A ako pri njemu bude ono što sam rekao?” “Ako bude pri njemu ono što si rekao onda si ga ogovorio / ogibetio, a ako to

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s: “Zaista je vaš Gospodar, tebareke ve te ‘ala, “stidljiv” i plemenit. Stidi se Svoga roba kada podigne svoje ruke prema Njemu da mu ih vrati prazne.
(Edu Davud, Ibn Madže, šejh Albani je rekao da je hadis hasen).

Opširnije
1. Sadaka je jedna od vrata Dženneta.

2. Sadaka je najbolje dobro djelo, a najbolja sadaka je nahraniti gladnog.

3. Sadaka će biti hladovina osobi na Sudnjem danu, i ona spašava svog vlasnika od vatre.

4. Sadaka gasi Božiju srdžbu i smanjuje patnju u kaburu.

5. Najbolje što se može pokloniti umrlom jeste sadaka, i ona će mu biti najkorisnija i Allah će nju umnožavati.

6. Sadaka je čišćenje duše
Opširnije