Jednom je Persijom vladao kralj
koji je na prstenu sa pečatom
ugravirao princip neobican i mudar,
i kad god bi ga pogledao
dobio bi savjet na prvi pogled,
podesan za svaku situaciju i slučaj;
te svečane riječi glasile su:
ČAK I OVO ĆE PROĆI.

Karavani kamila kroz pustinju
donosili su mu drago kamenje iz Samarkanda;
Flote galija preko mora
donosile su mu jednako vrijedne bisere,
ali malu je

Opširnije

Postavi sebi visoke ambicije i visoke ciljeve u životu. Zamisli, kad bi danas krenuo da radiš na sebi i ostvarenju svojih ciljeva šta bi mogao postati za 4 godine? Gdje bi bio danas da si prije 4 godine krenuo u realizaciju svojih snova? Živi svoje snove, ne sanjaj svoj život!

Allah vas pomogao u svakom hajru na vašem putu.

Opširnije

– Hadžibeže, de ti nama reci šta je najvažnije u životu pa da dočekaš, tako k’o ti, rahat, duboku starost? Pitaju me n’aki momčići iz naše mahale.
Bome se ja dobro zamislih. Nasta tišina, mog’o si čut’ struju što zuji kroz žice s bandere na banderu. Reko’, ‘vako:
– Treba ti neko da ga zabegenišeš, al’ ne svak’, neg’ neko ko će i tebe begenisat’. Kad se zabegenišete, tad će

Opširnije

”Lijep san (u drugoj se verziji navodi: ugodan san) dolazi od Allaha, a ružan san dolazi od šejtana, pa kada neko od vas u snu vidi nešto što mu se ne sviđa, neka tri puta pljucne na svoju lijevu stranu i neka kod Allaha zatraži utočište od šejtana, pa mu taj ružni san neće nauditi.”

Buhari, 5747, i Muslim, 2261.“Pljuckanje koje se spominje u hadisu odnosi se na simbolično

Opširnije

Prenosi se da je Ahmed ibn Harb, rahimehullah, rekao: "Obožavao sam Allaha pedeset godina, pa nisam dostigao istinsku slast ibadeta dok nisam ostavio tri stvari: traženje zadovoljstva ljudi-pa sam bio u stanju uvijek govoriti istinu, dok nisam ostavio druženje sa velikim griješnicima-pa sam bio u društvu dobročinitelja, i dok nisam ostavio (traženje) zadovoljstva dunjaluka-pa sam dobio užitak u (traženju) ahireta." (Sijer 906/2)

Opširnije