Kaže se da je jedan učenjak, bijaše mu ime Mes’ud el-Hemezani, imao običaj da oprašta drugima. Kada bi mu neko spomenuo pogreške drugih prema njemu, on bi rekao: „Što je bilo – bilo je! Prošlost se ne spominje!“ Nakon što je umro viđen je u snu i upitan: „Mes’ude, kako je Allah postupio prema tebi nakon smrti?“, a on reče: „Doveo me je pred Sebe i rekao: ‘O Mes’ude, što

Opširnije

Jednog dana ćeš shvatiti da postoje ljudi koji nikada ne izdaju, ali prije toga ćeš morati proći kroz mnoge, mnoge izdaje.

Jednog dana ćeš razumjeti da je spoljašnji sjaj – ništa u poređenju sa unutrašnjom ljepotom. Zato, sve što je spolja – traje do prve kiše. Ono što je iznutra – gori uvijek. Čak, i ako se ugasilo do jedva primjetnih ugaraka. Ali, dovoljno je lagano dunuti – vatra će

Opširnije