Kaže šejh Ibn Baz, Allah mu se smilovao:

“Onaj ko bude čuvao svoje vrijeme spominjući Allaha i učeći Kur’an, te se druži sa odabranim/dobrim ljudima, a kloni se dangubičara i loših osoba, njegovo srce će se proljepšati i smekšati.”

Opširnije

Omer r.a. je rekao:
"Svakom onom koji ostavi bespotreban govor, bit će data mudrost;
🌼Svakom onom koji ostavi suvišan pogled, bit će data smirenost u srcu;
🌼Svakom onom koji ostavi višak hrane, bit će data radost u namazu;
🌼Svakom onom koji ostavi pretjeran smijeh, bit će dato strahopoštovanje;
🌼Svakom onom koji ostavi suvišnu šalu, bit će dat lijep izgled;
🌼Svakom onom koji ostavi ljubav prema dunjaluku, bit će data ljubav

Opširnije

Jedne ramazanske noći, stoji beduin – okrenut prema kibli – pored Poslanikovog, s.a.v.s., kabura i poluglasno izgovara:

– Allahu moj, ovo je Tvoj Miljenik, ja sam Tvoj rob a šejtan je Tvoj neprijatelj.

– Ako mi oprostiš obradovat ćeš Svog Miljenika, spasiti Svog roba a rastužiti Svog neprijatelja!

– Ako mi, Allahu moj, ne oprostiš, rastužit ćeš Svog Miljenika, upropastiti Svog roba a obradovat Svog neprijatelja!

– Ti si, Allahu

Opširnije

Kad šejtan zavara ljude onda pobrkaju prioritete:

– ne dolaze na sabah u džamiju al su veoma oprezni i paze da slučajno ne pogriješe pri pisanju riječi ‘inšallah’!

– grcaju u kamatnom kreditu al u kupovinu idu sa listom e-brojeva kako im slučajno ne bi promakao neki opaki emulgator!

– s Allahovom knjigom su na ‘vi’ al su zato spremni da diskutuju i rješavaju sva pitanja o kojima samo ulema

Opširnije

Ne odustaj od pokajanja (tevbe) pa makar grijeh ponavljao stalno! I odjeću opereš svaki put kad se zaprlja. Isto je i sa grijesima! Kad god grijeh počiniš – pokaj se Allahu!

Opširnije

Jedna mi je majka rekla : "Kad sam dobila svoju curicu", a njena kćerka je poginula u saobraćajnoj nesreći, rekla mi je; "Hafize kad su mi je dali u ruke, kad sam je rodila, pitala sam ‘Šta treba sa njom da radim?‘ Tada sam na dan njene dženaze rekla sebi: ‘Ovo sam trebala biti spremna uraditi. Vratiti je Allahu koji mi je dao.

Opširnije