Hadis u kojem Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kaže nakon što pojasnio kako se uzima abdest: “Zatim, ako on ustane i klanja, zahvali Allahu, pohvali ga i veliča onako kako Mu dolikuje i svoje srce preda Allahu (u namazu), napustit će namaz kao na dan kada ga je majka rodila!” (Muslim), nije ništa manje vjerodostojan od onog u kojem kaže: “Onaj ko obavi hadždž, bez spolnog odnosa i bez griješenja,

Opširnije

Istigfar (traženje oprosta od Allaha, najčešće riječima: estagfirullah), spasio je Junusa, a.s., iz dubokih i tamnih dubina mora, te iz utrobe kita.

Vjeruj mi, koliko god tvoja iskušenja bila tamna, teška, opasna, ne mogu biti gora od iskušenja Junusa, a.s.

Za izlaz iz stanja svojih problema i iskušenja, upotrijebi Junusov, a.s., metod, istigfar. Ako je on pomoću istigfara, pobijedio tmine mora i utrobu kita, onda ces i ti da pobijedis

Opširnije

Od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata, poništiti mu deset loših djela i uzdići ga za deset deredža.
(Bilježi Ahmed, Nesai, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Opširnije

Ibn Kajjim, rahimehullah, , navodi deset uzroka zbog kojih se zadobiva ljubav Uzvišenog Allaha:

1. učenje Kur’ana i razmišljanje o njegovim ajetima;

2. obavljanje nafila, pored farzova, s nijjetom stjecanja Allahove naklonosti;

3. stalno spominjanje Allaha, srcem, jezikom i djelom;

4. davanje prednosti onome što voli Allah nad onim što čovjek voli;

5. razmišljanje o Allahovim imenima i svojstvima, jer onaj ko spozna Allaha kroz Njegova imena, svojstva i djela,

Opširnije

Sjedenje nakon propisanih (5 dnevnih) namaza, jedno je od najznačajnijih vremena u kojem se spušta Allahova milost, zato:
■ Nemoj žuriti sa ustajanjem
■ Izgovaraj:
– Subhanellah
– Elhamdulillah
– La ilahe illellah
– Allahu ekber
■ Traži oprosta od Gospodara u tom vremenu vrijednijem od zlata!

Opširnije