Čudan naslov posta zar ne? Nisam mogao naći ni jedan drugi koji bi odgovarao tematici posta. Iako nemam običaj dijeliti apele na blogu, ali mislim da apel za djevojčicu Nejlu moramo svi podijeliti i moramo se uključiti koliko možemo. Cifra za njen bolji život nije velika, ali njoj će to značiti mnogo. Zamislimo samo, djevočica koja ima tek 6 godina, koja treba da ima normalno djetinjstvo i normalan život kao

Opširnije

"…i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvali: ‘Selam Nuhu od svjetova svih!’ Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, on je bio rob Naš, vjernik." (Es-Saffat, 78-81)

Svako onaj ko bude vjernik i činio dobro, Allah će ga nagraditi s dvije stvari kojima je nagradio Nuha, alejhis-selam:

1. sačuvati spomen u kasnijim naraštajima;

2. dati da ga ljudi zavole i po dobru spominju

Opširnije

“Dovoljno ti je od dunjaluka plemeniti mushaf, ugodna kuća, malo opskrbe, čaša čiste vode i čista odjeća. Samoća je carstvo razmišljanja. Lijek je u apoteci zikra [spominjanja Allaha].”

“Ako osvaneš u pokornosti svome Gospodaru, i tvoje bogastvo je u tvome srcu, i od onih si koji su sigurni u svojoj kući, zadovoljan sa onim što imaš od zarade ti si zaista stekao sreću. I dobio si i više od toga.

Opširnije

Kaže se da je poznati komedijant, koji je živio u doba nijemog filma, ispričao pred publikom vic – svi su se grohotom nasmijali. Zatim je taj vic ponovio – nasmijali su se samo neki. Nakon toga isti je vic ispričao još jednom – niko se nije nasmijao. Tad je taj čovjek kazao: “Ako se jednom vicu ne smiješ iznova, zbog čega zbog jedne brige plačeš iznova?!

Opširnije

Sa’d b. Ebi Vekkas, radijallhu anhu, rekao je: „Razbolio sam se u Mekki, pa sam pomislio da ću umrijeti. Došao mi je Resul, sallallahu alejhi ve sellem, da me obiđe. Rekao sam mu:’ Allahov Poslaniče, ja imam veliki imetak, a neće me naslijediti osim moja kći, pa da li da dam u sadaku dvije trećine svog imetka?’ Rekao je:’ Nemoj.’ Upitao sam: ‘A pola imetka?’ Rekao je: ‘Ne

Opširnije

Ibn Ebi Azrete ed-Dueli, rhm, bio je poznat po mnoštvu razvoda za vrijeme hilafeta Omera b. el-Hattaba, radijallahu anhu. Jednog dana zakleo je Allahom svoju suprugu da mu kaže: da li ga zaista voli ili ne? Supruga mu reče: “Ne zaklinji me Allahom!”, a on joj odgovori: “Hoću!”, pa mu ona reče: “Allah zna da te ja ne volim!” Kada je o tome

Opširnije