Jedna žena je (u)pita šejha: "Zašto meni Islam naređuje da budem poslušna mužu, a njega ne obavezuje da bude poslušan meni?!"

Šejh je upita: "A koliko ti imaš djece?"

Ona reče: "Imam tri sina!"

Šejh reče: "Sestro, zar ne vidi da je Islam trojici muškaraca naredio da budu tebi poslušni i da oni u Džennet ne mogu ući ako tebi nisu pokorni, poslušni

Opširnije

Pohvalno je činiti zikr u ovim danima, općenito, u svim vremenima i na svim mjestima, a posebno je pritvrđeno donositi tekbir nakon obaveznih namaza od sabah namaza na dan Arefata, pa sve do ikindije namaza zadnjeg dana bajrama, za onog koji nije na hadždžu. To se prenosi od plemenitih ashaba Omera, Alije, Ibn-Mes’uda, Ibn-Abbasa i drugih, a Imam Ahmed, rahimehullah, je prenio konsenzus ashaba o propisanosti ovog tekbira. (Vidi: Fethul-Bari

Opširnije
Sutra (subota) je dan Arefata.

Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja dova je dova na dan Arefata.” (Tirmizi i Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca.
Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nikada veći broj ljudi ne bude osloboðen vatre džehennemske kao na dan Arefata. Uzvišeni Allah se ponosi hadžijama pred Svojim melekima, govoreći: ‘Šta žele
Opširnije