Desilo se da je historičaru el-Makriziju preselila supruga u mladosti pa je i o njoj zapisao:

Desilo se da sam za nju puno istigfara činio poslije njene smrti, pa sam je vidio (u snu) u nekim noćima. Ušla je kod mene onakva kako je izgledala kada sam je stavio u ćefine, pa sam joj rekao, svjestan da je mrtva: O majko Muhamedova, ono što ti šaljem ti dolazi? Tj. traženje
Opširnije