Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje: ”Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poljubio je Hasana b. Aliju, radijallahu anhu, a kod njega je bio Akra b. Habis, koji reče: ’Ja imam desetero djece i nikada nijedno nisam poljubio.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori mu: ’Ko nije milostiv, ni njemu milost neće biti ukazana.’” Muttefekun alejhi: Buhari, 5997, i Muslim, 2318.

Aiša, radijallahu anha, kazuje: ”Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi

Opširnije

Možda nikada nisi probao da ga uradiš, pa šta misliš da probaš danas?
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Abdest ne čuva niko osim pravi vjernik.” (Sunen Ibn Madže)
To jest: samo pravi vjernik nastoji stalno biti pod abdestom.
A zašto bi ovo bilo posebno vrijedno djelo?
Pa zato što je ovo djelo koje ljudi ne vide i vidi ga samo Allah. To znači da vjernik,
Opširnije