Pročitaj hadis na kraju teksta, prije toga pronađi se:
– ako si nasikiran/na
– ako te nešto boli
– ako si depresivan/na
– ako imaš neizlječivu bolest
– ako si osoba sa invaliditetom
– ako te svakodnevno iskušenja poklapaju
– ako si izgubio/la roditelje/roditelja
– ako si izgubio/la bračnog druga
– ako si izgubio/la dijete
– ako si izgubio/la dom
– ako si siromašan/na
– ako trpiš nepravdu
– ako
Opširnije

1. Vjernik ako nije izgubio abdest ima potpuno pravo da klanja više namaza (sabah, podne, ikindiju, akšam, jaciju) s jednim abdestom. Sve dok je pod abdestom može klanjati namaze, bez obzira da je u pitanju nafila ili obavezni namaz.
2. Pohvalno je (a ne obaveza) vjerniku ako je s abdestom klanjao jedan namaz, da za svaki novi namaz obnovi abdest, pa makar i ne bio izgubio abdest. Pod pojmom jednog
Opširnije
Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Jedna je žena bačena u Džehennem zbog mačke koju je zatvorila i držala tako sve dok nije uginula; niti ju je hranila, niti pojila, niti pustila da se sama hrani insektima po zemlji.
Muttefekun alejhi: Buhari, 3482, i Muslim, 2242.

Opširnije
Opasna greška velikog broja klanjača: Učenje u mislima, bez micanja jezikom i usnama
Gledajući i promatrajući namaz velikog broja ljudi možemo primijetiti kako klanjaju na način da učenje u namazu svode na razmišljanje u mislima, bez da pomjeraju jezik i usne.
Učenja kur’ana ili namaskih dova, da bi bilo validno i da bi potpadalo pod termin kirateta (učenja) mora da bude izgovoreno jezikom, a ne da to čovjek uči u
Opširnije

Strogo je zabranjeno kazati sljedeće:
1. “Sirotinjo, i Bogu si teška.”
Allahu nisu “teška” Njegova stvorenja, ali u podjeli opskrbe postoji nama nedokučiva mudrost.
2. “Ni Bog dragi ne zna…”
Allah sve zna, apsolutno sve, ništa Mu nije nepoznato.
3. “Ubit ću Boga u njemu.”
Čovjek koji prijeti nekome, ne smije se izraziti na ovaj način.
4. “On/ona živi tamo negdje daleko u divljini, Bogu iza nogu.”
Zabranjeno je koristiti
Opširnije

1. Prema jednoglasnom stavu učenjaka ženama nije obaveza da idu na džumu.
2. Namaz žene u kući vrijedniji je od namaz u džamiji u džematu.
3. Žena ako prisustvuje džumi, treba klanjati za imamom džumu, i njen namaz je validan, te nema potrebu da klanja podne namaz.
4. Ashabijke su dolazile u džamiju na džumu namaz sa Poslanikom, toliko da su neke sure naučile slušajući njegove hutbe.
Elvedin Pezić

Opširnije
LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH
(Nema promjene stanja, niti snage osim sa Allahom)
Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te’ala, rekao je: "Čije se brige povećaju, neka i on poveća izgovaranje riječi La havle ve la kuvvete illa billah."
Ibn Usejmin, rahimehullahu te’ala, rekao je: "Kada ne budeš u mogućnosti nešto uraditi, puno izgovaraj riječi La havle ve la kuvvete illa billah."
Prenosi se od ispravnih prethodnika da
Opširnije
Da li doviti za mejjita koji nije redovno klanjao ?!
Veoma često dobivamo pitanja u kojima se pita da li je dozvoljeno doviti ili udjeljivati sadaku na ime roditelja ili nekog drugog rođaka koji su preselili a tokom života nisu redovno klanjali, ali su se deklarirali kao muslimani.
Da bi odgovor na ovo pitanje bio potpun trebalo bi mnogo toga da se pojasni. Mi ćemo se potruditi da to spomenemo
Opširnije
Udjeljivanje sadake za drugu osobu dozvoljeno je, bez obzira bila ta osoba mrtva ili živa, bez obzira bila iz reda rodbine ili ne, niti je uvjet da se ta osoba obavijesti o tome.
Onaj ko daje sadaku za drugoga treba da njegova namjera bude sadaka na ime te osobe.
Nadamo se da će Allah ukabuliti sadaku za osobu za koju se dala sadaka, i da će Uzvišeni Allah iz svoje
Opširnije