U zadnjoj epizodi događaja prije konačnog pada muslimanskog Endelusa u ruke kršćana 1492. nakon nešto manje od 800 godina vladanja muslimana u Španiji, navest ćemo poučne događaje onima koji pouku uzimaju. Naime, španski kralj Ferdinand III i kraljica Izabela, 895 po hidžri (1490 po miladiju) opsjedaju Granadu sa svih strana, zadnje utočište i uporište muslimana u Endelusu. Kršćanski kralj traži od namjesnika Ibn Ahmera Sagira da preda grad i napusti

Opširnije

Biografija: Omer Ibn El-Hattab

On je Omer, sin El-Hattaba i Hantame, otac Hafsin, Kurejšija, iz plemena Adijj ibn Ka’b, jednog od ogranaka plemena Kurejš. Njegova majka je bila sestra Ebu Džehla b. Hišama. Ebu Džehl je, dakle, bio Omerov dajdža. Mada postoje različiti pogledi na godinu rođenja hazreti Omera, neki historičari ističu da je rođen u Mekki 13 godina poslije Godine slona, tj. 584. godine. Pleme ili klan Adijj ibn

Opširnije

Galama, gužve, okovi dunjaluka, visoke zgrade koje se nadvijaju nad malenim džamijama, žurba za kupovinama i rasprodajama, zavjet modi i materijalizmu… Obrazovani ljudi marljivo rade za svoje diplome koje su zabilježene na papiru: za prestiž, priznanje, položaj i moć… Kuće su sve veće, zabave, glazba, ples, slobodno miješanje spolova itd. Sve je ovo sastavni dio današnjice.

Poslanikov primjer

Uzbuđenja u svijetu dugo su postojala čak i prije dolaska poslanstva Muhameda,

Opširnije

Zamislite da su na svijetu trenutno obustavljeni zajednički namazi u skoro svim džamijama, ta činjenica nije zabilježena u historiji Islama.
Koliki je to grijeh i nemarnost počinio ummet pa im bješe zabranjena Allahova kuća.
Allah je milostiv, ali i žestoko kažnjava, vratimo se Allahu što prije.
Nakon iskušenja ljudi se dijele na svije skupine: pobjednici ili gubitnici.
Molim Allaha da nam oprosti, a svako od nas je doprinijeo ovom stanju

Opširnije

Suljo Hodžić je bio simbol notornog alkoholičara, i kad kažeš Suljo iz Podžeplja, znalo se da je to taj Suljo, nema drugog Suljo. I to Suljo koji nemože bez flaše nikako. Ifet efendija kad je došao u taj džemat, on je znao da i taj Suljo ima negdje neku klicu imana u sebi, ali samo treba priči Sulji. 

Eh sad kako prići Sulji? Ti kad dođeš pijanici i kad kažeš
Opširnije

Ni jedno dobro  djelo nije malo ako ga Allah primi, pa trudimo se da imamo što više dobrih djela a posebno onih koji će ostati nakon nas i za koja će nam nagrada teći do Sudnjeg Dana.

1. Kupi i pokloni biblioteci, džamiji ili nekom udruženju Kur’an ili neku drugu islamsku knjigu.

2. Učestvu u gradnji džamije. Onaj ko je u mogućnosti (fizički) može kupiti i odnijeti 20-30 blokova koji

Opširnije

  Pokloni Islamsku knjigu svome prijatelju ili obližnjoj biblioteci.
  Učestvu u izgradnji džamija i mesdžida, materijalno ili svojim radom.
  Učestvuj u hairli projektima i aktivnostima (organizaciji predavanja, čišćenju džamija i džamijskih dvorišta…)
  Aktivno učestvuj u pozivanju u Islam (dijeljenjem islamskih letaka, cd-ova, brošura ili knjiga..)
  Pomozi one koji su tek prihvatili Islam (materijalno, riječima podrše, druženju sa njiima i pojašnjavajući ima neke od Islamskih propisa)
 

Opširnije

Ovaj plan i program koji ćemo navesti, može se, naravno, korigovati i prilagoditi mogućnostima, kako kome odgovara, ali je jako bitno da kada nas nešto mimoiđe u jednom od ovih navedenih termina, pokušamo to nadoknatiti u jednom od narednih…

Hvala Allahu Gospodaru svjetova! Nek je selam i salavat na najodabranijeg Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe, a zatim: Rekao je Allah, subhanehu ve te’ala:

وَفِي

Opširnije

  Da li želiš steći Allahovu naklonost i zadovoljstvo?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Allah dželle še’nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali zbog tog n’imeta, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.” (Muslim)

  Da li želiš to da te Allah dželle še’nuhu, sačuva?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario,

Opširnije