DOKLE ĆEMO STRAŠITI VJERNIKE KABUROM I SMRĆU NEPOMINJUĆU DRUGI STRANU

Zašto se potencira uvijek kaburski azab? Kažnjavanje u kaburu kakvo čovjek ne može ni zamisliti. Zašto se vjernicima ne govori i o milosti Milostivog? Zašto se vjernik ne motiviše susretom sa Gospodarom koji nas je stvorio i koji nas voli? Ideš Onom koji je milostiviji prema tebi od tvoje majke. Čemu govor samo o Allahovoj kazni koji samo straši ljude?

Opširnije

Koje to djelo, Allahov robe, koje Allaha čini veoma, veoma sretnim. Možda kažeš to je namaz, reći ću ti ne. Ili kažeš to je post, kažem ne. Možda kažeš da je hadždž, reći ću ti opet ne. Ovo su djela koja jako raduju Allaha, tebareke we te’ala. Međutim, ono čemu se tvoj Gospodar raduje više nego ovim djelima, jeste tvoja tevba, tvoje pokajanje. Da digneš ruke, pozoveš svoga Gospodara, poniziš

Opširnije