Bitnost namaza u životu djece

Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Naređujte djeci namaz kada imaju sedam godina, a zbog toga ih (ako ne klanjaju) udarajte kada napune deset godina i razdvajajte ih u posteljini.” (Ebu Davud, 495)

Onaj ko na lijep način poziva djecu od malena na namaz, zatim od sedme godine 5325 puta im naredi namaz do desete, većinom neće imati potrebu da ih udara zbog toga. Ako djeca ne proklanjaju, onda je (najvjerovatnije) do roditelja.

Odgajaj djecu da moraju klanjati, gdje god bili: na airodromu, u avionu, u školi, u bolnici, u kući, na livadi, na igralištu – bilo gdje.

Uzvišeni je rekao: “Naredi porodici svojoj da obavljaju namaz i ustraj u tome!” (Ta-Ha, 132)

Autor: Amir I. Smajić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj