Kakav je doista bio neko od tvojih bližnjih, shvatit ćeš tek onda kada ga više ne bude bilo, a ti budeš morao da tražiš blizinu nekoga drugog.  Tad ćeš shvatiti šta je doista blizina a šta daljina!

(Hajrudin Ahmetović)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj