Hadis 2: Borac na Allahovom putu

Prenosi se da je Ebu-Musa el-Eš’ari rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan je o čovjeku koji se bori da bi pokazao hrabrost, koji se bori radi slave svoga plemena, koji se bori da bi ga drugi vidjeli – koje od njih na Allahovom putu? Na to je Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio: ‘Ko se bude borio zato da Allahova Riječ (Zakon) bude iznad svega taj je na Allahovom putu.
Hadis je Muttefekun alejhi  ✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj