Hadis 3: Ubica i ubijeni u Džehennem

Ebu-Bekre Nufej’ ibn Haris es-Sekafi, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada se sukobe dva muslimana svojim sabljama, i ubica i ubijeni će u Džehennem.” Tada sam ja rekao (veli Ebu-Bekr): ‘Allahov Poslaniče, za ubicu nam je jasno, ali zašto ubijeni?’ Poslanik tada reče: ‘Jer je i on nastojao ubiti onog drugog.‘”
Hadis je Muttefekun alejhi✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj