Hadis 662 (Šta je bitno u životu)

Rekao je Allahov Poslanik Muhammed, neka je na njega mir i spas: "Allah, uistinu, ne gleda u vaša tijela niti u vaš  izgled, nego gleda u vaša srca."
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj