Hadis 673: Sedmorica u hladu Arša

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Sedmericu (sedam kategorija) će Allah staviti u Svoj hlad na Dan kada neće biti drugog hlada osim Njegovog: pravednog vođu, mladića koji odraste u pokornosti Uzvišenom Allahu, čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu koja se zavole u ime Allaha, radi Njega se sastaju i rastaju, čovjeka kojeg ugledna i lijepa žena pozove na blud, a on kaže: ’Ja se bojim Allaha!’, čovjeka koji dadne sadaku, pa je sakrije tako da njegova ljevica ne zna šta je udijelila desnica, i čovjeka koji Allaha spomene u samoći, pa mu oči zasuze.

Muttefekun alejhi: Buhari, 660, i Muslim, 1031.✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj