Hadis 673: Sedmorica u hladu Arša

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Sedmericu (sedam kategorija) će Allah staviti u Svoj hlad na Dan kada neće biti drugog hlada osim Njegovog: pravednog vođu, mladića koji odraste u pokornosti Uzvišenom Allahu, čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu koja se zavole u ime Allaha, radi Njega se sastaju i rastaju, čovjeka kojeg ugledna i lijepa žena pozove na blud, a on kaže: ’Ja se bojim Allaha!’, čovjeka koji dadne sadaku, pa je sakrije tako da njegova ljevica ne zna šta je udijelila desnica, i čovjeka koji Allaha spomene u samoći, pa mu oči zasuze.

Muttefekun alejhi: Buhari, 660, i Muslim, 1031.✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj